Valensia – Valensia (Gaia) / Japan white disc

 

Valensia - Valensia (Gaia) / Japan white disc
Front
Valensia - Valensia (Gaia) / Japan white disc
Back
Valensia - Valensia (Gaia) / Japan white disc
Obi
Valensia - Valensia (Gaia) / Japan white disc
Disc